[kontakt]KMF-Motoryzacja sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Adres warsztatu: 80-724 Gdańsk ul. Elbląska 54
Sąd rejonowy: Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000501760
NIP: 584-27-34-840
REGON: 222049840
Kapitał zakładowy: 5 000zł
tel.: 48 531 537 111
email: biuro@kmf-moto.pl
pon.-sob. 10.00-20.00